311 56 369 info@ugorelate.dk

Teamudvikling

Teamudvikling er altid skræddersyede forløb, så den udvikling, som vi sammen sætter i gang passer til det team, den ledelse og den kontekst teamudviklingen skal spille ind i.

Overordnet er der tre komponenter, der er vigtige, når vi taler motivation, trivsel og ikke mindst fastholdelse i et team.

🔹 Man skal opleve at være en vigtig brik i et fællesskab, der giver mening

🔹 Man skal opleve at have en høj grad af medbestemmelse (autonomi)

🔹 Man skal føle sig kompetent

Forløbene bliver således alt konstrueret efter, at disse tre komponenter styrkes.

 

Et forslag til et forløb kan se således ud:

 

  1. Det første vi starter med er et grundigt formøde, hvor leder og nøglemedarbejder og jeg deltager. Her finder vi ind til præcist hvad, der giver værdi for jeres team. Typisk indleder vi herefter selve forløbet med at udarbejde personprofiler med det professionelle værktøj Jungiansk typeindex. Som oftest får alle teammedlemmer personlige tilbagemeldinger af en certificeret konsulent. Det giver den bedste forståelse af værktøjet og det bedste afsæt for personlig udvikling.
  2. Herefter følger en hel dag med teamudvikling og PlayDation med Jungiansk typeindex kombineret med som her, Lencionis teampyramide, hvor vi retter et særligt fokus på det helt grundlæggende i et hvert team; Tillid og den psykologiske tryghed. Playdation-formen bevirker, at deltagerne har det sjovt samtidigt med de lærer og får nye indsigter.

Med afsæt i Lencionis pyramide tager teamet en selvtest for at tage temperaturen i teamet. Det åbner teammedlemmernes øjne for nødvendigheden af at arbejde med samarbejdet i teamet og giver ltid drøftelser til gode snakke.

Teorien bag Jungiansk Typeindex supplerer og krydrer jeg med sjove teamøvelser, der tydeliggør nogle forskelle, og nogle styrker og svagheder ved forskellige profiler. Her er der plads til gode grin og spas, og jeg sørger også for at planlægge en faciliteret gåtur undervejs. Samlet set åbner vi for, at teamet kan arbejde intensivt og fortløbende med teamets styrker og overføre det til hverdagen.

Jeg giver også altid teamet mulighed for at drøfte hvad et godt team er, hvad de definerer som et godt samarbejde/ kollegaskab og forpligte dem til at lave aftaler om ønsket adfærd fremadrettet.

Undervejs opstår der måske nogle udfordringer eller nogle gode ideer. Vi håndterer det, der håndteres kan nu og her, men udøver en hård prioritering og anvender P-pladsen til de ting, der skal tages op senere.

Dagen sluttes af med en ”Hvad aftaler vi så herfra”?- seance, så der er lagt en plan for implementering af alt det ny-tillærte.

  1. En måned senere afholder vi endnu en seance i form af en halv teamdag. Her følger vi op på hvordan det er gået siden sidst, og vi tager et emne op, som det siden hen er blevet synligt, at der skal arbejdes med. Det kan være feedback, konflikthåndtering, hjernesmart kommunikation el. l.

 

Udbytte

 

Med dette forløb vil I opleve teammedlemmer, der på alle parametre oplever en forskel.

🔹 De oplever at være en vigtig brik i et meningsfuldt fællesskab

🔹 De oplever at blive hørt og at have en høj grad af medbestemmelse (autonomi)

🔹 De vil føle sig mere kompetente, styrket og løftet efter persontypetest og have udsigt til et endnu højere kompetenceniveau

Kontakt mig for at booke et formøde eller for blot at høre mere.