311 56 369 info@ugorelate.dk

JTI – Jungiansk Typeindeks er funderet på psykologens Carl Jungs teori om psykologiske typer.

Med de jungianske briller på, inddeler vi mennesker i 16 personlighedstyper, – ud fra nogle faste psykologiske præferencer. De 16 persontyper har noget tilfælles, men der vil også være aspekter ved det enkelte menneske, som JTI ikke kan svare på eller belyse, og som gør det enkelte menneske helt unikt. Derfor kan man sige, at personer i den sammen “kategori”, har noget tilfælles, selvom de også til hver en tid er forskellige. 

 
Fire polariserede dimensioner
 

JTI er en metode til at undersøge hvilke præferencer, der er stærkest hos det enkelte individ. Indenfor JTI beskriver man persontypen ud fra fire polariserede dimensioner, som hver indeholder to præferencer. Præferencerne beskriver personens fortrukne måde at være i verden på, af engelsk “prefer”; på dansk “at foretrække”. JTI er dermed ikke et rekrutteringsværktøj, da man sagtens kan være god til noget uden, at det ligger inden for ens præference. Et eksempel; man kan være en fantastisk small-talker, uden at have præference for ekstrovert adfærd. 

 

Naturlig præference JTI

Som person har du en naturlig præference for enten det ene eller det andet og disse præferencer kan derfor være sigende for din tilgang til både omverdenen og dit indre liv. På billedet ser du de forskellige præferencer, hvor dimensioner ser ud som følger: 
 
  • Hvor henter du din energi/ hvor retter du din energi hen = Mod den ekstroverte verden [E] eller mod den introverte verden [I] markeret som et E eller et I i profilen
  • Hvordan ser og opfatter du verden = I fakta her og nu [S ]eller i muligheder i fremtiden [N] markeret som S eller et N i profilen
  • Hvordan foretrækker du at træffe dine beslutninger = Baseret på logik, analyse og retfærdighed [T] eller på følelser, værdier og rimelighed [F] markeret som et T eller et F i profilen
  • Hvordan kan du godt lide at “leve dit liv” = Ud fra målsætninger, struktur og deadline [J] eller mere impulsivt, improviserende og spontant [P]
 
JTI persontypetesten undersøger en persons præference i hver af de fire dimensioner. Derfor ender man ud med en typekode, der består af de fire bogstaver, der er forbundet med præferencerne.
 
Herunder ser du den såkaldte typetabel, der giver et overblik over alle de 16 profiler. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Book mig til en gratis forsamtale her.

Pernille C. Norbeck

“Jungiansk typeindex er nok det stærkeste værktøj til udvikling af mennesker. Det giver så utroligt mange AHA-oplevelser“.

%d bloggers like this: