311 56 369 info@ugorelate.dk

Personprofilering med Jungiansk Typeindex

Med de jungianske briller på, inddeler vi mennesker i 16 personlighedstyper, – ud fra nogle faste psykologiske præferencer. De 16 persontyper har noget tilfælles, men der vil også være aspekter ved det enkelte menneske, som JTI ikke kan svare på eller belyse, og som gør det enkelte menneske helt unikt. Derfor kan man sige, at personer i den sammen “kategori”, har noget tilfælles, selvom de også til hver en tid er forskellige. JTI – Jungiansk Typeindeks er funderet på psykologens Carl Jungs teori om psykologiske typer.

 

Fire polariserede dimensioner

JTI er en metode til at undersøge hvilke præferencer, der er stærkest hos det enkelte individ. Indenfor JTI beskriver man persontypen ud fra fire polariserede dimensioner, som hver indeholder to præferencer. Præferencerne beskriver personens fortrukne måde at være i verden på, af engelsk “prefer”; på dansk “at foretrække”. JTI er dermed ikke et rekrutteringsværktøj, da man sagtens kan være god til noget uden, at det ligger inden for ens præference. Et eksempel; man kan være en fantastisk small-talker, uden at have præference for ekstrovert adfærd.

Et kæmpe styrkefokus og løft!

Med JTI sætter vi især spot på dine styrker og gode sider, og vi taler også ind i, hvad du med fordel kan være opmærksom på, når det kommer til dine såkaldte skyggesider. De dele af dig, der ikke får så meget lys, kalder vi skyggesiderne. Et kendskab til skyggesider hjælper dig til at navigere uden om ukonstruktive konflikter og trælse situationer, hvor du ser dig selv gentage et negativt mønster, der forhindrer dig i succes.

 

Hvem har gavn har en profilanalyse?

I bund og grund kan alle have glæde af øget selvindsigt. Små som store virksomheder og organisationer bruger JTI til:

  • Selvudvikling
  • Lederudvikling
  • Teamudvikling
  • Konfliktløsning
  • Karriereudvikling.

I UgoRELATE er det også hele paletten der kommer i brug, og særligt har jeg gode erfaringer med at bruge den til karriereudvikling og lederudvikling.

 

Hvordan kommer jeg i gang?

Når du har besluttet dig for at få l udarbejdet en profil med JTI, sender jeg dig et link med et spørgeskema. Det tager ca. 20 min at udfylde. Herefter følger en individuel samtale med dig og mig på ca. 2 timer. Den kan foregå online eller fysisk. Når samtalen er slut, har du indgående kendskab til JTI som værktøj og dybdegående indsigt i dig selv, dine styrker og dine skyggesider. Jeg vil gøre mit for, at du føler dig løftet og styrket og klar til at face nye udfordringer.

Tag dit første skridt mod et brilliant arbejdsliv og skriv til mig herunder ⬇️

Naturlig præference

Som person har du en naturlig præference for enten det ene eller det andet og disse præferencer kan derfor være sigende for din tilgang til både omverdenen og dit indre liv. På billedet ser du de forskellige præferencer, hvor dimensioner ser ud som følger:

  • Hvor henter du din energi/ hvor retter du din energi hen = Mod den ekstroverte verden [E] eller mod den introverte verden [I] markeret som et E eller et I i profilen
  • Hvordan ser og opfatter du verden = I fakta her og nu [S] eller i muligheder i fremtiden [N] markeret som S eller et N i profilen
  • Hvordan foretrækker du at træffe dine beslutninger = Baseret på logik, analyse og retfærdighed [T] eller på følelser, værdier og rimelighed [F] markeret som et T eller et F i profilen
  • Hvordan kan du godt lide at “leve dit liv” = Ud fra målsætninger, struktur og deadline [J] eller mere impulsivt, improviserende og spontant [P]

 

JTI persontypetesten undersøger en persons præference i hver af de fire dimensioner. Derfor ender man ud med en typekode, der består af de fire bogstaver, der er forbundet med præferencerne.

Herunder ser du den såkaldte typetabel, der giver et overblik over alle de 16 profiler.

Pernille C. Norbeck

“Jungiansk typeindex er nok det stærkeste værktøj til udvikling af mennesker. Det giver så utroligt mange AHA-oplevelser“.

%d bloggers like this: