YDELSER

Alle mine ydelser handler om relationsskabelse og personlig kommunikation.
De booster alle jeres udvikling og jeres evne til relationsskabelse – med fornyet indsigt, vitalitet og selvtillid reflekterer
I masser af positiv energi over på de mennesker, I omgiver jer med. Det bidrager til jeres succes.

Det skaber brilliante arbejdsliv!

Møde-, proces-, og netværksfacilitering

Ønsker I mere effektive møder? Møder, hvor I får højere udbytte og mere værdi, og hvor I får talt om det, der er vigtigt?

“Pernille fra UgoRELATE leverer forleden et meget spændende og lærerigt oplæg til vores inspirationsmorgen. Hun evner at begejstre og fange alles opmærksomhed, selv en tidlig torsdag morgen, så der var fuld opmærksomhed og deltagelse fra alle i lokalet”. Maria Ravn Galsgaard, Konferencechef Skanderborg Park Hotel.

UgoRELATE faciliterer mange former for møder, processer og netværk hvor relationsskabelse på en eller anden måde bliver spillet på banen.

Når der er gode relationer, opstår der livgivende og autentiske samtaler. Gode relationer rummer så meget potentiale, at det nærmest er magisk og grænseløst, hvad der kan skabes.

I samråd med den mødeansvarlige, for eksempel en leder, sørger jeg for forberedelse, afholdelse og opfølgning.

I vil opleve, at få langt mere værdiskabende møder, processer og netværksmøder, der skaber ro, overskud, retning og fællesskab.

Jeg udgør det friske pust, og lover at smitte jer med min sprudlende energi.

Udfyld kontaktformularen nederst på siden – så ringer jeg dig op, så du kan høre mere.

Den Motiverende samtale

“Den Motiverende samtale” er et professionelt og effektivt dialogværktøj udviklet i 1970´erne og den er særligt udviklet til at fremhæve og sætte spotlys på det enkeltes menneskes motivation for adfærdsændring.

Man antager altså, at det menneske du sidder over for allerede er motiveret, og at du blot som samtalepartner, skal gøre mennesket opmærksom på det, så det kan blive grobund for adfærdsændring.

“En personcentreret, styrende metode til at fremme motivation for forandring ved at udforske og afklare ambivalens”.

I UgoRELATE krydrer jeg undervisning i Den motiverende samtale med et tykt lag relationsskabelse, for uden en god relation og en stor portion emotionel intelligens, kan vi ikke rykke nogen, nogen som helst steder hen.

Jeg afholder både foredrag, eneundervisning og længere forløb, hvor I får konkrete værktøjer til, via dialog, at mobilisere menneskers forandringsparathed.

Udfyld kontaktformularen nederst på siden, og jeg vil kontakte dig, så vi kan tage en yderlige snak om jeres behov.

” Pernille har undervist i den motiverende samtale på specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje. Hun er en skarp faglig formidler og formår på en meget fin måde at få det komplicerede gjort håndterbart. Pernille kombinerer teori og praksis så deltagerne har tid til refleksion og til kobling til egen kontekst”. Gitte Nørreskov Vase, Uddannelseskoordinator for specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje i Region Syddanmark.

Kontakt eller bliv ringet op

Virksomhedsforløb

UgoRELATE tilbyder skræddersyede forløb for jer som ledere, der ønsker at optimere jeres personlige kommunikation og relationsskabelse.

Gainet

 1. Jeres medarbejdere bliver i deres job i længere tid. Herved sparer I pengene til rekruttering og oplæring af en ny – og I slipper for den uro, som det skaber.
 2. Jeres ledere kan arbejde bevidst med den energi, som de reflekterer over I jeres medarbejdere. Herved reflekterer medarbejderne god energi ud på jeres kunder/ gæster/ borgere og det skaber øget vækst.

Forløbet

Der er tale om et forløb med to parallelle spor – det ene hvor fællesskabet og den fælles læring er i fokus. Det andet spor – hvor den enkelte leder er i fokus.

 1. Det fælles spor tager afsæt i en kickoff, hvor fokus er på at skabe mening i fællesskab og besvare “hvad” er det I skal, “hvorfor” skal I og “hvordan” skal I.
 2. Det individuelle spor tager afsæt i personlighedstestning med det professionelle værktøj Jungiansk Typeindex samt en struktureret og kvalificeret dialog om hvilke kommunikationsmål, der er værdiskabende for jer som individer at nå i mål med. Herudover fastlægger I sammen med mig udviklingsplanen og lægger en strategi for, hvordan I kommer i mål.

Den første øvebane består af lederkollegerne, hvor jeg under en workshop præsenterer jer for nogle cases og nogle ledelsesdilemmaer, der kræver, at I sætter jeres nye værktøjer fra det individuelle forløb i aktion.

Efter en afprøvningsperiode, hvor alle ledere har haft rig mulighed for at benytte sig af de nye kommunikative kompetencer, er der en fælles opsamling og en individuel session, hvor vi fastlægger next step.

Endvidere anbefaler jeg en follow-up session med alle ledere enkeltvist efter ca. 3-4 måneder. Sådan sikrer vi implementering af ny viden og kunnen.

Kontakt for at booke eller for at få mere information.

One-to-one relationsskaber sessions for ledere

Tag din personaleledelse til nye højder – og skab bedre relationer til dine medarbejdere!

Der er så meget potentiale i tillidsfulde relationer, at det nærmest er magisk. Derfor er jeg særligt optaget af at hjælpe jer med at udvikle jeres personlige kommunikation og evne til relationsskabelse. At spille jeres styrker endnu stærkere.

Hos mig kan I ved hjælp af et skræddersyet og individuelt tilrettelagt forløb lære at skabe bedre relationer via god lederkommunikation.

Et forløb tager typisk udgangspunkt i en personlighedstest via værktøjet Jungiansk Typeindex, hvor I bliver klogere på jer selv og jeres fortrukne måder at være på. Ikke mindst får I viden om jeres fortrukne kommunikationsstil, og I bliver meget klogere på, hvordan I virker på andre mennesker.

Herefter skræddersyer jeg forløbet, så det passer 100 % til jeres behov og den kontekst I er ledere i. Hertil bruger jeg SMART mål og en “hvad nu hvis” tilgang, der får dig tilbage på sporet, hvis du afspores.

Vi berører emner så som kropssprog, stemmen, retorik, hjernens funktioner og spejlneuroner og ledelse som fag.

Efter et målrettet forløb, er I blevet meget dygtigere til at skabe gode relationer til jeres medarbejdere. Det øger chancen for arbejdsglæde, og for at jeres medarbejdere ikke søger væk i utide.

Herved reducerer I personaleomsætningen.

Udfyld kontaktformularen nederst på siden – så ringer jeg dig op, så du kan høre mere.

One-to-one relationsskaber sessions for jobsøgere

Øg dine chancer for at få JOBBET via din personlige kommunikation!

Et forløb hos mig er altid et individuelt forløb. Individuelle forløb tager naturligt nok udgangspunkt i individet. I dig nærmere bestemt.

Hvad er dit behov? Hvad er dine udfordringer? Sammen indleder vi med at afdække din udfordringer.

Udviklingsplanen

Når vi kender dine udfordringer, udarbejder vi en plan, der er tilpasset dine udviklingsmål. Målene sættes efter metoden SMART mål, hvor målene er Specifikke, Målebare, Attraktive, Realistiske og Tidsafgrænsede.

Hvad nu hvis?

Ja så lægger vi fra starten en plan b, der får dig tilbage på rette spor igen.

Emner

 • Personlighedstestning via Jungiansk Typeindex
 • Find dit “why” – hvad driver dig? Find lidt inspiration her.
 • Coaching og afklaring – få hjælp til en strategi, i stedet for at skyde med spredehagl. Hvilken vej skal du gå?
 • CV- skrivning og ansøgningsudarbejdelse
 • Kropssprog og påklædning
 • Stemmebrug og åndedræt
 • Retorik – og de rigtige spørgsmål
 • Tips og tricks til hvordan du bruger viden om hjernen til at skabe gode relationer
 • Samtaletræning – så du har afholdt generalprøve inden du skal brillere til premieren.
 • Sparring og træning i løn- og kontraktforhandling

Kontakt eller bliv ringet op

Persontypetestning

Et rigtigt godt afsæt for personlig udvikling får du med en persontypestest.

Jeg er certificeret i værktøjet Jungiansk Typeindex (JTI), der går et spadestik dybere i forhold til dig, din udvikling, dine præferencer samt dine stærke og svage sider.

Styrken ved JTI er, at udgangspunktet er, at alle profiler er lige meget værd – ingen kan undværes og ingen profiler er bedre end andre. Og ingen mennesker er ens, – heller ikke selvom de har den samme JTI profil.

JTI siger ikke noget om dine evner eller om dit potentiale – men den siger noget om dine præferencer, i måden du finder din energi, i måde hvorpå du ser og opfatter verden, hvordan du fortrinsvist tager dine beslutninger, og noget om hvordan du foretrækker at leve dit liv.

JTI bidrager til:

 • Øget selvindsigt og indsigt i egne styrker og svagheder samt ikke mindst dit helt specifikke udviklingspotentiale – som vi finder i dialogen
 • Effektiv kommunikation og relationsdannelse
 • Forståelse for andres profiler
 • Forebyggelse og løsning af konflikter
 • At øge motivationen og arbejdsglæden

En persontypetest følger jeg altid op med en individuel tilbagemelding. Det kan ske face2face eller via skype/ facetime.

Ofte, men ikke altid, går den hånd i hånd med et individuelt coaching forløb.

Jeg glæder mig til at hjælpe dig.

Kontakt eller bliv ringet op

Teamudvikling med Jungiansk Typeindex

Hvis man ikke kan tale sammen, kan man heller ikke arbejde sammen

Power up på relationsskabelsen og arbejdsglæden i jeres team.

Jungiansk Typeteori hjælper jer som team med at forstå og bruge hinandens forskelligheder konstruktivt og som en massiv, udtømmelig ressource. Det skaber nytænkning, værdi og får hverdagen til at glide meget mere problemfrit.

Kort sagt hjælper teorien og testværktøjet jer med at opbygge tillidsfulde, kollegiale relationer.

Værktøjet highlighter den enkeltes fortrukne kommunikationsstil og adfærd. Med denne nye viden, kan I tage konflikter og misforståelser i opløbet. Når alle i teamet kender sin egen kommunikationsstil og fortrukne adfærd, ved alle i teamet også, hvordan deres egen personlige kommunikation reflekterer sig over i resten af teamet – og i sidste ende ud på borgerne/ kunderne.

Værktøjets stærkeste kort er, at I alle er lige meget værd. Det skaber grobund for ligeværdige snakke, hvor det ikke er de enkelte personer, men snarere deres præferencer, som jo deles med andre, der kommer i fokus.

På den måde kan I tale om svære ting, uden at gå efter manden – men med et fast blik på bolden.

Et faciliteret skræddersyet teamudviklingsforløb med udgangspunkt i Jungiansk Typeindex skaber brilliante arbejdsliv! Og glade borgere/ kunder/ patienter/ gæster…

Kontakt eller bliv ringet op

4D2A1CBD-F167-46D0-BABC-BFE14530CF52.jpeg
Foredrag - Hvad smitter du med?

Hvad smitter du med?

Eller rettere; hvilken energi og hvilke følelser reflekterer du over i andre?

Når du kommunikerer, transformerer du energi.

Den følelse og den energi, du har i din krop smitter du andre med.

Smitter du din kollega med entusiasme? Eller må du krybe til korset og indrømme, at du faktisk godt kan være lidt af en surstråler?

I alle livets afskygninger er relationer og kommunikation afgørende. Det gælder både i vores privatliv, men også i vores arbejdsliv, er vores evne til at kommunikere og skabe gode og tillidsfulde relationer centrale for at få succes, med det vi laver.

Ledelse af relationer er det hotteste af det hotteste inden for ledelsesteorien lige nu. Og det er der en god grund til.

Når du kommunikerer, skaber du nemlig resonans. Det betyder, at du, som ringe i vandet, overfører, transformerer, smitter med, den energi du selv kommunikerer bevidst og ubevidst til andre. Via kropssprog, stemme og de ord du anvender.

Er du glad, smitter du med din glæde – er du frustreret smitter du med din frustration. På godt og ondt. Hørt for nyligt:

“Vi havde så meget energi og gejst for projektet. Vi var helt oppe og ringe, og parate til at lægge virkeligt mange timer i det. Lige ind til chefen kom buldrende og med mistro i stemmen efterlyste de hard core tal på, at vores projekt rent faktisk skabte værdi for afdelingen”. Anonym

For ledere gælder en 80 % påvirkning. For kolleger i mellem gælder det 20%. Jeg vover dog at påstå, at hvis det er en nær kollega, der surstråler, er procentsatsen nok højere.

Derfor er der meget potentiale i at arbejde med, hvordan du strategisk smitter med den energi, der er hensigtsmæssig i nuet for at opnå det, du ønsker med din kommunikation og dine relationer. Fx begejstring, mod, målrettethed eller empati – alt afhængigt af budskabet og den situation, du står i.

Hvis I er nysgerrige på, hvordan relationsskabelse og personlig kommunikation kan bane vejen til mere arbejdsglæde og stejlere vækstkurver, så er dette foredrag godt egnet til jer.

“Vi lærte på egen krop, hvordan vi kan udvikle vores lytning og skabe magiske og værdifulde relationer”. Maria Ravn Galsgaard, Konferencechef Skanderborg Park Hotel.

Som udgangspunkt er mine foredrag tilpasset lige akkurat jeres organisation og jeres hverdag.

Forbered jer på, at blive klogere på hinanden, hinandens forskelligheder og ikke mindst på relationsskabelse og personlig kommunikation.

Udfyld kontaktformularen nederst på siden – så ringer jeg dig op, så du kan høre mere.

Eksempler på mine kunder

Start relationen her

11 + 1 =