Når vi kommunikerer, skaber vi resonans. Det betyder, at vi, som ringe i vandet, overfører, transformerer, den energi vi selv kommunikerer bevidst og ubevidst til andre. Via kropssprog, stemme og de ord vi anvender. For ledere gælder en 80 % påvirkning. For kolleger i...

læs mere