311 56 369 info@ugorelate.dk

PRIVATLIVSPOLITIK

 

 

PRIVATLIVSPOLITIK:

UgoRELATEs privatlivspolitik er en forklaring på hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem og hvad vi bruger dem til.

Dataansvarlig:
UgoRELATE
Christianshave 9
6000 Kolding
Cvr: 34644330

UgoRELATE OG DINE DATA:
Vi opbevarer og behandler data som du har udleveret ved henvendelse, eller i forbindelse med løsning af en opgave. Vi indhenter i visse tilfælde data for at kunne efterleve vores kontrakt eller samarbejdsaftale med dig som kunde. For at at kunne skabe en effektiv proces, hvor du som virksomhed eller privatperson, får løst en opgave gennem os indhenter vi forskelligartet data om dig eller din virksomhed for at kunne løse den givne opgave eller skrive en faktura.

Opbevaring/sletning af data:
Vi bestræber os på at slette (eller som minimum anonymisere) alle personfølsomme oplysninger, så snart de ikke længere har nogen relevans, herefter opbevarer vi visse ikke-personrelaterede oplysninger permanent af hensyn til markedsføring og regnskabspligt.

Dine rettigheder:
I forbindelse med opbevaring/behandling af dine data har du rettigheder:
Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger. Retten til at få indsigt i dine persondata. Retten til at få fejlagtige data rettet. Retten til at få dine persondata slettet. Retten til at flytte dine persondata. Retten til at gøre indsigelse mod at dine data anvendes til direkte markedsføring. Ovenstående håndteres ved henvendelse til UgoRELATE. Hvis ikke det kræver en uforholdsmæssig indsats at rette/slette oplysninger, gøres dette ganske gratis, da UgoRELATE ønsker at være åbne og gennemsigtige med håndtering af netop dine data. Vi vedligeholder vore systemer således at dine data altid er beskyttet mod fejl, lækage eller anden skade.
-Du kan til enhver rette en klage til Datatilsynet HER.

Videregivelse af oplysninger:
Vi videregiver ikke personfølsom data til tredjepart som; virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for UgoRELATE. Der kan dog være undtagelser i flg. tilfælde:

-Ekstern databehandling
UgoRELATE opbevarer persondata hos underdatabehandlere, hvor der altid er indgået databehandleraftale med konkrete processer og altid i overensstemmelse med vores privatlivs- og persondatapolitikker.

-Af juridiske årsager
Vi udleverer i visse tilfælde personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for UgoRELATE, men altid hvis vi mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:
Overholde gældende lovgivning eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder. At vi kan registrere, forhindre eller beskytte mod bedrageri, sikkerhedsbrister eller i tilfælde af en fysisk hændelse eller nedbrud.

-At holde UgoRELATE eller offentlighedens rettigheder sikre, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen. Vi kan i visse tilfælde dele anonymiseret data, med offentligheden og samarbejdspartnere. Vi kan f.eks. dele statistikker og tendenser ift. demografi og resultater.

Datasikkerhed:
Vi arbejder hårdt for at beskytte UgoRELATE, vores kunder og samarbejdspartnere mod ulovlig adgang, offentliggørelse eller angreb på persondata. UgoRELATE har generelt iværksat følgende tekniske og organisatoriske tiltag:
-Overvågning på alle it-systemer.
-Daglig backup af alle persondata.
-Adgangskontrol på alle it-systemer.
-Databehandleraftaler med underdatabehandlere.
-Tavshedserklæringer med personale.
-Gennemførsel af risikovurdering og dokumentation på alle systemer til behandling af persondata, for at kunne sikre gennemsigtighed for sikkerheden af data.

Har du spørgsmål, eller behov for yderligere information, er du meget velkommen til at henvende dig til vores dataansvarlige på info@ugorelate.dk

COOKIES:

Hvad er cookies?
En cookie er en lille fil med information, som en hjemmeside gemmer på din computers harddisk. Den kan for eksempel indeholde tekst, tal eller datoer, men indeholder ingen personlige oplysninger. De informationer, vi modtager, er derfor anonyme.
Hvad bruger vi cookies til?

På UgoRELATEs hjemmeside anvender vi cookies til trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site.
På den måde kan vi blandt andet få oplysninger om, hvor lang tid du besøger vores hjemmeside, hvilke sider du har læst, hvilken browser du benytter, og om du har besøgt hjemmesiden før. De indsamlede informationer bruges altså udelukkende til at danne en statistisk oversigt over brugen af vores hjemmeside.
Når du benytter hjemmesiden, erklærer du dig samtidigt indforstået med vores brug af cookies til ovennævnte formål.

Så lang tid opbevares cookies:
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder, men de fornys for hver gang, du besøger hjemmesiden.

Sletning af cookies:
De fleste browsere lader dig slette cookies fra din harddisk. Afhængigt af hvilken browser du anvender, kan du i dens indstillinger og hjælpefunktion få information om, hvordan du sletter cookies, og hvordan du eventuelt blokerer for dem. Hvis du bruger flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Yderligere information:
Du kan finde meget mere information om cookies på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

SAMTYKKEERKLÆRING:

Ved at afgive samtykke i kontaktformularen, giver du samtykke til at UgoRELATE må bruge mine oplyste kontaktdata til at:

Sende mig emails med svar på indtastede spørgsmål, eller forespørgsel på information.
Jeg er hermed bekendt med, at der benyttes eksterne leverandører, som håndterer og opbevarer mine informationer.

Med dette giver jeg samtykke til, at UgoRELATE og evt. underdatabehandlere må gemme disse indsamlede data, og at disse data således bliver personhenførbare og at de dermed er omfattet af persondatalovgivningens beskyttelsesregler.

For opbevaring af mine informationer gælder persondatalovgivningen.

Jeg er hermed gjort bekendt med, at jeg, til enhver tid, kan få indsigt i de data som UgoRELATE opbevarer om mig, og at jeg kan tilbagekalde samtykket, ved at rette direkte henvendelse til UgoRELATE. Jeg er også bekendt med, at jeg kan kræve evt. fejl i mine informationer rettet og slettet, hvis betingelserne, under den gældende lovgivning herom, er opfyldt.

*Se også gerne UgoRELATEs Privatlivspolitik ovenfor.

Bliv kontaktet eller sig JA TAK til BrainFruit for ledere og HR folket direkte i din indbakke 🍏

BrainFruit JA TAK

JA TAK TIL AT BLIVE KONTAKTET

GDPR (obligatorisk)

8 + 1 =