311 56 369 info@ugorelate.dk

Mange kompetencer – mange hatte på 👒🧢🎩

Det gælder også mig 😀. 

Lige nu forbereder jeg:

“Organisationsudvikling i et HR perspektiv”

 – et fag jeg underviser i på Smart Academy i Kolding (IBA). 

Organisationsudvikling hænger tæt sammen med  #relationsskabelse, for ingen organisationer uden mennesker – mennesker, der indgår i relationer og UDVIKLER sig individuelt, i teams og på organisatorisk plan. 

Det leder mig til en strøtanke om onboarding.

Hvad vægter du højst, når du skal rekruttere? 

Kvalifikationer eller kompetencer? 

➡️Kvalifikationer, som det der står på CV’et, og det vi har papir på. 

➡️Kompetencer, som de kvalifikationer vi har succes med at sætte i spil og skabe resultater på baggrund af. 

Når kvalifikationer ikke bliver til kompetencer, kan vi med rette spørge os selv, om det i virkeligheden er relationerne, der kikser – mere end den enkelte medarbejder… ?

Vores relationer er en forudsætning for, at kvalifikationer kan blive til kompetencer.

 #UgoRELATE

%d bloggers like this: